Hiển thị tất cả 30 kết quả

Liên hệ

 • Công suất: 6HP ~ 18kW ~ 54.500BTU
 • Kết nối tối đa: 9 dàn lạnh
 • Chống ăn mòn mạnh mẽ
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Sang trọng - Hiện đại - Đẳng cấp
 • Hoạt động êm ái, ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 8HP - 22.4kW - 76.400BTU
 • Kết nối tối đa: 13 dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 10HP - 28kW - 95.500BTU
 • Kết nối tối đa: 16 dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Tiết kiệm không gian lắp đặt
 • Hiệu suất cao vượt trội
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 12HP - 33.5kW - 114.000BTU
 • Kết nối tối đa: 19 dàn lạnh
 • Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Hiệu suất cao vượt trội
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 14HP - 40kW - 136.000BTU
 • Kết nối tối đa: 22 dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Tiết kiệm không gian lắp đặt, độ bền cao
 • Hiệu suất cao - Hoạt động ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 16HP - 45.0kW - 154.000BTU
 • Kết nối tối đa: 26 dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm không gian
 • Hoạt động bền bỉ, ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 18HP - 50.0kW - 154.000BTU
 • Kết nối tối đa: 29 dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Hiệu suất cao - Hoạt động bền bỉ, ổn định
 • Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 18HP ~ 50.4kW ~ 172.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 29 (36) dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Dàn nóng hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Hoạt động ổn định, bền bỉ
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 20HP - 50.0kW - 191.000BTU
 • Kết nối tối đa: 32 dàn lạnh
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Là dàn nóng đơn
 • Tiết kiệm không gian lắp đặt
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 20HP - 55.9kW - 191.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 32 (40) dàn lạnh
 • Là loại dàn ghép: RXQ8AYMW & RXQ12AYMW
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Dàn nóng cho vùng ven biển
 • Hoạt động bền bỉ, ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 22HP - 61.5kW - 210.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 35 (44) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ10AYMW và RXQ12AYMW
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Hoạt động bền bỉ, ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 24HP - 67.0kW - 229.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 39 (48) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: 02 dàn RXQ12AYMW
 • Lớp phủ chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Hoạt động bền bỉ, ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 26HP - 73.5kW - 251.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 42 (52) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ12AYMW & RXQ14AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn vượt trội
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Hoạt động bền bỉ, ổn định
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 28HP - 78.5kW - 268.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 45 (56) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ12AYMW & RXQ16AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 30HP - 83.5kW - 285.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 48 (60) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ12AYMW & RXQ18AYM
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao
 • Trang bị công nghệ Inverter
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 32HP - 90,0kW - 307.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 52 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ14AYMW & RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn vượt trội
 • Hiệu suất cao
 • Trang bị công nghệ Inverter
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 34HP - 95,0kW - 324.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 55 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ16AYMW & RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Trang bị công nghệ Inverter
 • Hiệu suất cực cao
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 36HP - 100.0kW - 341.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 58 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp dàn nóng: RXQ18AYMW & RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Trang bị công nghệ Inverter
 • Hiệu suất cao - Hoạt động bền bỉ
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 38HP - 106kW - 362.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 61 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ18AYMW & RXQ20AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 40HP - 112.0kW -  382.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ20AYM & RXQ20AYM
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 42HP - 117.0kW -  399.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ12AYMW + RXQ12AYMW + RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 44HP - 123.0kW -  420.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ12AYMW + RXQ12AYMW + RXQ20AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 46HP - 130.0kW -  444.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ14AYMW + RXQ14AYMW + RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 48HP - 135.0kW -  461.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ14AYMW + RXQ16AYMW + RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 50HP - 140.0kW -  478.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ14AYMW + RXQ18AYMW + RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 52HP - 145.0kW -  495.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ16AYMW + RXQ18AYMW + RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 54HP - 150.0kW -  512.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ18AYMW + RXQ18AYMW + RXQ18AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 56HP - 156.0kW -  532.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ18AYMW + RXQ18AYMW + RXQ20AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 58HP - 162.0kW -  553.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ18AYMW + RXQ20AYMW + RXQ20AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ

 • Công suất: 60HP - 168.0kW -  573.000BTU
 • Kết nối (Tối đa): 64 (64) dàn lạnh
 • Tổ hợp: RXQ20AYMW + RXQ20AYMW + RXQ20AYMW
 • Phủ lớp chống ăn mòn mạnh
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Bảo hành: 5 năm
 • Xuất xứ: Thái Lan

Phone