Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Công suất: 60.000BTU
 • Làn gió thổi xa, mạnh, làm lạnh cực nhanh
 • Lắp đặt linh hoạt, không ảnh hưởng đến thiết kế nhà xưởng
 • Gas: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 4 năm

 • Công suất: 50.000BTU
 • Làn gió thổi xa, mạnh, làm lạnh cực nhanh
 • Lắp đặt linh hoạt, không ảnh hưởng đến thiết kế nhà xưởng
 • Gas: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 4 năm

 • Công suất: 100.000BTU
 • Làn gió thổi xa, mạnh, làm lạnh cực nhanh
 • Lắp đặt linh hoạt, không ảnh hưởng đến thiết kế nhà xưởng
 • Gas: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 4 năm

 • Công suất: 80.000BTU
 • Làn gió thổi xa, mạnh, làm lạnh cực nhanh
 • Lắp đặt linh hoạt, không ảnh hưởng đến thiết kế nhà xưởng
 • Gas: R410
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 4 năm