Hiển thị 1–36 của 46 kết quả

Báo giá ngay

 • Công suất: 9.600BTU
 • Trang bị cảm biến kép thông minh
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 12.300BTU
 • Trang bị cảm biến kép thông minh
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 15.400BTU
 • Trang bị cảm biến kép thông minh
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 30.700BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 30.700BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 38.200BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 47.800BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 54.600BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Công nghệ Streamer lọc không khí độc quyền
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 9.000BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi tinh tế, hiện đại
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV A và VRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 12.300BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi tinh tế, hiện đại
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Khả năng làm lạnh nhanh hơn 30%
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV A và VRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 15.400BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi tinh tế, hiện đại
 • Khả năng làm lạnh nhanh hơn 30%
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội nhờ cảm biến
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 19.100BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi tinh tế, hiện đại
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 24.200BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi tinh tế, hiện đại
 • Khả năng làm lạnh nhanh hơn 30%
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 30.700BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi hiện đại, tinh tế
 • Khả năng làm lạnh nhanh hơn 30%
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 38.200BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi hiện đại, thanh lịch
 • Khả năng làm lạnh nhanh hơn 30%
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 47.800BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế đa hướng thổi tinh tế, hiện đại
 • Khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện năng tiêu thụ
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 5 năm

Báo giá ngay

 • Công suất: 54.600BTU
 • Trang bị cảm biến nhiệt độ
 • Thiết kế Đa hướng thổi hiện đại - Thanh lịch
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
 • Kết nối được cả với dàn nóng VRV IVs, VRV AVRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 9.000BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế Đa hướng thổi
 • Kết nối với mọi dàn nóng VRV
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 12.000BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế đa hướng thổi, hiện đại, lịch sự
 • Luồng gió tuần hoàn, hiệu quả
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 15.400BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế đa hướng thổi hiện đại
 • Trang bị công nghệ Inverter
 • Kết nối được với dàn nóng hệ VRV IV và VRV A/H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 19.100BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế đa hướng thổi hiện đại
 • Kết nối được với dàn nóng VRV IVs, VRV A và VRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 24.200BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Chức năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế đa hướng thổi hiện đại
 • Kết nối: VRV IVs, VRV A và VRV H
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 30.700BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế đa hướng thổi
 • Điều khiển hướng gió độc lập
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 38.200BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế Đa hướng thổi
 • Điều khiển hướng gió độc lập
 • Hiệu suất cao - Thiết kế hiện đại
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 47.800BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế Đa hướng thổi
 • Điều khiển hướng gió độc lập
 • Thiết kế hiện đại - Lịch sự
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 54.600BTU
 • Không trang bị cảm biến
 • Tính năng chặn hướng gió độc lập
 • Thiết kế Đa hướng thổi
 • Điều khiển hướng gió độc lập
 • Hiệu suất cao - Thiết kế hiện đại
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 7.500BTU
 • Mặt nạ thiết kế nhỏ gọn
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Hoạt động êm ái, độ ồn thấp
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 9.500BTU
 • Mặt nạ thiết kế nhỏ gọn
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Hoạt động êm ái, độ ồn thấp
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 12.000BTU
 • Mặt nạ thiết kế nhỏ gọn
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Hoạt động êm ái, độ ồn thấp
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 15.300BTU
 • Mặt nạ thiết kế nhỏ gọn
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Hoạt động êm ái, độ ồn thấp
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 19.100BTU
 • Mặt nạ thiết kế nhỏ gọn
 • Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện năng
 • Hoạt động êm ái, độ ồn thấp
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 7.500BTU
 • Phù hợp không gian hẹp, dài
 • Điều khiển các hướng gió độc lập
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 9.600BTU
 • Phù hợp không gian dài, hẹp
 • Điều khiển các hướng gió độc lập
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 12.300BTU
 • Phù hợp không gian dài, hẹp
 • Điều khiển các hướng gió độc lập
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 15.400BTU
 • Phù hợp không gian dài, hẹp
 • Điều khiển các hướng gió độc lập
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Báo giá ngay

 • Công suất: 19.100BTU
 • Phù hợp không gian dài, hẹp
 • Điều khiển các hướng gió độc lập
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng

Facebook
Zalo
Gọi ngay
084 883 9595
Home