Hồ sơ PICHONKUN

Ngày sinh

Kể từ khi nước tồn tại trên Trái Đất

Tuổi

Tôi đã quên

Giới tính

Trung tính

Địa chỉ

Trên toàn thế giới

Nghề nghiệp

Xuất hiện trên quảng cáo của Daikin

Tính cách

Chẳng lo âu, tôi đi theo tốc độ của riêng tôi